ΣΚΑΦΗ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλιζομένων για ποσά που αποκλειστικά αυτοί θα υποχρεωθούν νομίμως να καταβάλλουν σε τρίτους και επιβαίνοντες μόνο κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα.

Η Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης αφορά αποκλειστικά τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε.

Κεφάλαια :

• Θάνατος/ Σωματικές βλάβες μέχρι € 300.000,00.

• Υλικές ζημιές μέχρι € 150.000,00.

• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι € 90.000,00.

Στα μη μηχανοκίνητα δεν δίνεται η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης και τα κεφάλαια

διαμορφώνονται ως εξής:

• Θάνατο/ Σωματικές βλάβες μέχρι € 160.000,00.

• Υλικές Ζημιές μέχρι € 80.000,00.

Τα ετήσια ασφάλιστρα ξεκινούν από 40€

     
Who we are philosophy insurance check

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Joomla forms builder by JoomlaShine