ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο ασφάλισης του κλάδου Μεταφορών είναι η κάλυψη από οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια των φορτίων που διακινούνται με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Σε περίπτωση που συμβεί το καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο ζημιογόνο γεγονός ασφαλίζεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση του αντικειμένου στην αρχική του κατάσταση.

     
Who we are philosophy insurance check

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Joomla forms builder by JoomlaShine