ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

“Δικό μας είναι μόνο αυτό που έχουμε ασφαλίσει”.

Μέσα από μια τεράστια γκάμα πακέτων ασφάλισης επιτυγχάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην ασφάλιση της κατοικίας αλλά και του επαγγελματικού σας χώρου.

Η ευελιξία και η πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων, μας δίνει την δυνατότητα να πετυχαίνουμε σημαντικές εκπτώσεις στα ασφαλιστήρια που αφορούν ενυπόθηκα δάνεια, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 40% των αντίστοιχων που πληρώνετε μέσω τραπέζης.

Ένδεικτικές τιμολογήσεις για ασφάλιση κτιρίου κατοικίας 80 τ.μ. Και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 80000€

     
Who we are philosophy insurance check

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Joomla forms builder by JoomlaShine