ΣΚΑΦΗ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλιζομένων για ποσά που αποκλειστικά αυτοί θα υποχρεωθούν νομίμως να καταβάλλουν σε τρίτους και επιβαίνοντες μόνο κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα.

Η Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης αφορά αποκλειστικά τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε.

Κεφάλαια :

• Θάνατος/ Σωματικές βλάβες μέχρι € 300.000,00.

• Υλικές ζημιές μέχρι € 150.000,00.

• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι € 90.000,00.

 

Στα μη μηχανοκίνητα δεν δίνεται η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης και τα κεφάλαια

διαμορφώνονται ως εξής:

• Θάνατο/ Σωματικές βλάβες μέχρι € 160.000,00.

• Υλικές Ζημιές μέχρι € 80.000,00.

 

Τα ετήσια ασφάλιστρα ξεκινούν από 60€

Οχημα

Κυβικά - Ιπποι

Ζώνη

ACTIVEBROKERS     
Πρακτορείο Ασφαλίσεων

Γ.Γεννηματά 12, τ.κ.16562, Γλυφάδα

τηλ.2109652100 φαξ.2109611008

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!