ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο ασφάλισης του κλάδου Μεταφορών είναι η κάλυψη από οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια των φορτίων που διακινούνται με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Σε περίπτωση που συμβεί το καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο ζημιογόνο γεγονός ασφαλίζεται η αντικατάσταση  ή αποκατάσταση του αντικειμένου στην αρχική του κατάσταση.

Οχημα

Κυβικά - Ιπποι

Ζώνη

ACTIVEBROKERS     
Πρακτορείο Ασφαλίσεων

Γ.Γεννηματά 12, τ.κ.16562, Γλυφάδα

τηλ.2109652100 φαξ.2109611008

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!