ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο για νέες επιχειρήσεις όσο και για υφιστάμενες.

Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα ή να εκσύγχρονίσει την επιχείρηση του.

Διαβάστε περισσότερα για τις δυνατότητες που παρέχονται για αξιοποίηση των πακέτων της Β' Δράσης ΕΣΠΑ μέσω του γραφείου μας.

Στο παρακάτω link θα βρείτε απαντήσεις για όλες σχεδόν τις απορίες σας http://www.espa.gr

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να λάβετε δωρεάν προαξιολόγηση για την επιδότηση της επιχείρησης σας.