ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλιση Νοσηλείας με ετήσιο όριο ασφάλισης 500000€, κάλυψη του 100% των εξόδων χωρίς απαλλαγή σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, θέση νοσηλείας Γ', με προσκόμιση προηγούμενου ασφαλιστηρίου.

Ετήσια ασφάλιστρα για άτομο ηλικίας 36 έως 40 ετών: 

628€