ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ασφάλιση Κατοικίας 90 τετ. μέτρων ασφαλιζόμενης αξίας 95000€, με ενυπόθηκο δάνειο σε οποιαδήποτε τράπεζα:

                  Ετήσια Ασφάλιστρα   133€

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να λάβετε άμεσα προσφορά για την δική σας ασφάλιση κατοικίας με ενυπόθηκο δάνειο,με έκπτωση που αγγίζει το 30% εφ' όσον προσκομίσετε το υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας.