ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πλήρης ασφάλιση Ε.Ι.Χ. 1400cc μοντ.2013 ασφαλιζόμενης αξίας 8000€

Μόνο   196 €

ΣΩΜΑΤ.ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΚΛΟΠΗ ΟΛΙΚΗ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΟΠΗ ΜΕΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΥΜΑΤΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΚΛΕΠΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ- Σ.Β. ΤΡΙΤΩΝ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ- Υ.Ζ. ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΟΠΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΥΧΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΑΠΌ ΆΛΛΗ ΕΣΤΙΑ Η ΕΜΠΡΗΣΜΟ Υ/Ζ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
     
Who we are philosophy insurance check

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Joomla forms builder by JoomlaShine